شما تا امروز چه غلطی کردید که برای ما خط‌ ونشان می‌کشید؟/ حساب شما با من و سپاه قدس است/ یادتان هست برای حفظ جان سربازانتان از ما خواهش کردید
"سرلشکر سلیمانی" فرماندهی شجاع و بدور از کبر و غرور است
سردار سلیمانی صحبت‌هایش را در صحنه نبرد عملی می‌کند

اخبار برگزیده