بسیج دانشجویی

18 مسکن محروم در روستاهای همدان توسط دانشجویان ساخته شد
مسوول بسیج دانشجویی استان همدان:
06/09/1396 22:12

طیب فریادرس در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در همدان با اشاره به تشکیل…