بسیج هنرمندان

فراخوان تئاتر بسیج در همدان منتشر شد
مسئول سازمان بسیج هنرمندان استان همدان:
03/03/1397 09:42

رسول کرمی در گفتگو با خبرنگار بسیج در همدان اظهار داشت: با هدف…