دیدار جمعى از بسيجيان و فعالان طرح «صالحين» با مقام معظم رهبری