طرح| حضرت معصومه(س)، دختر جوان تربيت شده دامان اهل بيت پيغمبر...