عزاداران حسینی از همه ادیان و مذاهب در کربلای معلی در شب عاشورای حسینی در سوگ حسین(ع) گریستند.

دوشنبه, 07/10/1396 - 09:37
عکاس
بهزاد علیپور

عزاداران حسینی از همه ادیان و مذاهب در کربلای معلی در شب عاشورای حسینی در سوگ حسین(ع) گریستند.