تظاهرات یکپارچه مردم همدان در اعتراض به سخنانان سخیف ترامپ +فیلم

شنبه, 07/01/1396 - 09:43

مرکز همدان در پاسخ به سخنان گستاخانه، ابلهانه و سخیف ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا علیه مردم سلحشور ایران، امروز مردم دارالمومنین همدان  پس از اقامه نماز با شکوه جمعه شعار «مرگ بر آمریکاسر دادند.
مردم با سر دادن شعارهای مرگ بر ترامپ و مرگ بر اسرائیل ، خواهان عذر خواهی سیاستمداران آمریکایی از ملت ایران شدند.