«علی خوش لفظ» جانباز۷۰درصد پس از تحمل سال‌ها رنج جانبازی به شهادت رسید

چهارشنبه, 09/29/1396 - 10:14


علی آقای خوش لفظ و به تعبیر مقام معظم رهبری «خوش زخم» به یاران شهیدخود پیوست، این جانباز شیمیایی که مورد تفقد ویژه رهبری قرار گرفته بود،امروز 29آذر 96 در بیمارستان خاتم به دوستان شهیداش پیوست، بخشی از متن تقریظ رهبری بر كتاب «وقتی مهتاب گم شد» و راوی داستان علی خوش لفظ... «راوی، خود یک شهید زنده است. تنِ بشدت آزرده او نتوانسته از سرزندگی و بیداری دل او بکاهد...